NLP

NEVRO LINGVISTISK PROGRAMMERING

EN UTDANNELSE I KOMMUNIKASJON

Kontoradr. Rundeveien 8, 9415 Harstad

Telefon: 958 78 537

E-post: post@sshc.no

Organisasjonsnr. 992379405 MVA

Kontonr: 1503 04 12033

NLP utdannelse:

Tilbakemeldinger:

Om NLP

Fredag     

Tirsdag       

"Jeg lærte, fikk redskaper og jeg står nå på mine egne ben, og jeg lærer andre". Trine Lise :)

Neuro Linguistic Programming beskriver den grunnleggende dynamikken mellom sinn (nevro) og språk (språklig) og hvordan deres samspill påvirker vår kropp og atferd (programmering).

Start: 09:00

Avslutts 17:00

Studiestart i Harstad:

Bacic Level 4 moduler.


Studiestart modul I: 26. - 30 januar 2018.Pris:

En utdannelse der vi lærer å forandre av tanker og atferd med NLP og hypnoterapi:   

En tverrvitenskapelig studier der du lærer:

Å lede deg selv og andre

Mål og visjoner

Prosesser i OU

Coaching

Om stress

Mental trening

Hypnoterapi / hypnose inngår i NLP utdannelsen. Vi lærer å kartlegge utfordringer og sette tiltak mot valgte mål. Vi lærer prosessledelse og bygge strukturer i  mennesker og organisasjoner.

En modulbasert utdanning i kommunikasjon / NLP som du kan bygge opp til flere nivåer:


Basic level: 4 moduler, á 50 timer.


META nivå:

Intermediate level: 2 moduler, á 50 timer.


Advanced level: 4 moduler, á 50 timer.


Ernæring og Anatomi: 2 moduler.

Pris pr. modul kr 7900,-  Overnatting kommer i tillegg.  

Du er velkommen til å ta kontakt for mer informasjon.


Forskning og vitenskap:

Utdannelsen er tverrvitenskapelig og fundamentert på komparativ forskning. Du oppdateres på kommunikasjonskunnskap som bygger på et erfarings- og forsknings materiale, utviklet gjennom flere tiår. I denne forskningen inngår Nevro Lingvistisk Programmering (NLP)


NLP er en forskning som startet på 1970 tallet av Richard Bandler og John Grinder. NLP bygger på ideen om, at vi gjennom å studere dyktige mennesker kan lære hvordan de gjør – og overføre deres ekspertise til oss selv.  Denne type forskning, å sammenlikne studium av utøvere, metoder, fag, og felter kalte Grinder og Bandler Nevro Lingvistisk Programmering.


Videre gir utdanningen deg kunnskap i gruppeforskningen - Bales interaksjonsanalyse, anatomi/ fysiologi, neurobiologi og hjerneforskning.Læreprosessen:

Kommunikasjonsutdanningen er intensiv og tilrettelagt med ulike aktivitetsrammer, som sikrer læring og et høyt kompetansenivå. Deltakerne kan motta veiledning, under og etter utdanningen i den grad det skulle være formålstjenlig for å sikre egen karriere. Læreprosessen betinger en aktiv deltakelse, slik at deltakerne kan utforske ideer på en strukturert måte i interaksjon med andre. Teori og praksis vil gå hånd i hånd for å sikre en progressiv utvikling av ressurser og kompetanse. På Advanced Level gjennomføres det selv- evaluering som en kontinuerlig prosess. Den enkelte vil få spesiell oppfølging i sin egen læreprosess. Det stilles høye kvalitetskrav på dette nivået – både i tilegnelsen og utførelse av kompetansen.


Ved avsluttet utdanning:

Rår du over en kommunikasjonsstruktur som hjelper deg i å lede deg selv og andre; i undervisning,

ledelse, organisasjonsutvikling, som Coach og i terapi.


Forstår du deg selv, dine egne ressurser, kvaliteter og grenser.


Du har evner til å oppdage noen nøkkelfaktorer som påvirker utfallet av handlinger og mestrer dermed en strategi for å lykkes.


Du har META kompetanse i kommunikasjon. Det vil si du forstår hva kommunikasjonen består av, slik at du enklere klassifiserer  og sorterer kommunikasjon i deg selv, i relasjoner og fag.


Du kan praktisere hypnose/ hypnoterapi som bidrar til positive forandringer.


Samlinger fra fredag til tirsdag

SSHC AS

2) Språket avgjør hvordan vi regulerer og kommuniserer med andre mennesker.

NLP står for Neuro-Linguistic Programming, og omfatter 3 komponentene som er involvert i menneskelig erfaring: nevrologi, språk og programmering.

3) Våre innlærte programmer bestemmer hvilken forståelse / modeller vi fortolker mennesker, verden og hendelser i. Det vil si at vi tilpasser verden i våre egne modeller.

1) Det er det nevrologiske systemet som regulerer hvordan kroppen vår fungerer.