SSHC AS

Din helse vår kompetanse:

SSHC AS har en tverfaglig kompetanse innenfor ernæring som biokjemi, kommunikasjon, hjerneforskning og atferdsvitenskap.

 

SSHC ble etablert i 1998 og vi har spesialisert oss innenfor kommunikasjon, gruppeforskning, hjerneforskning og atferdsvitenskap. Det vil si, en kompetanse om mennesket og de prosesser som inngår i kommunikasjon som persepsjon og kognisjon.

Videre har vi kompetanse innenfor folkehelse og helsefremmede tiltak med fokus på fysiologi/anatomi og kroppens biokjemi. Vi samarbeider med EuBioTek AS med å teste på matallergier / intoleranser og på cellestoffskiftet.


Vi bygger på et erfarings- og forsknings materiale som har blitt utviklet gjennom flere tiår. Gjennom rehabiliteringsprogrammer, prosesser og utdanninger bidrar SSHC i å forstå oss selv, våre egne ressurser, kvaliteter og grenser.


Du kan bestille timer for kommuniasjon /coaching med utgangspunkt i forskningen Nevro Lingvistisk programmering og lære:

Tenkning: Hvordan utnytte vår mentale kommunikasjon for å oppnå de resultatene vi ønsker. Muligheter og ”fallgruver”


- Å fokusere på dine MÅL og å faktisk NÅ dem.

- Å forstå den skjulte, ubenyttede KRAFTEN du har i deg.

- Å benytte KUNNSKAPEN i alle sider av livet ditt.


I våre helsefremmde tiltak og klinikk legger vi vekt på riktig mat og ta tilskudd med vitaminer, mieraler og aminosyrer fordi det påvirker tanker og hukommelse, opplevelse av å ha nok energi og følelse av tilfredstillelse i livet.


I følge WHO har en av fire en psykisk sykdom der depresjon postuleres til å være den største enkeltårsaken til sykdom. Vi ser at menneske med psykiske lidelser mangler optimalt kosthold for å dekke omega 3, B- vitaminer eller folinsyre, tryptofan, tyrosin og magnesium.


Hun har Hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo, der hun spesialiserte seg på forskningsmetoden "problemløsende kommunikasjon i små grupper". "Interaction Process Analysis, A Method for Study of Small Groups,” Robert. F. Bales (1950). Etter denne eksamen har hun fått tildelt graden candidata sannitatis (cand.san). Hun har studert kommunikasjon i organisajoner og avlagt eksamen innenfor dette emnet. Videre er hun serttifisert i Basic og Advanced Level i den tverrfaglige Metadisiplinen Kommunikologi based on the research - approach of Nevro Linguistic Programming.

Hun har erfaring som leder, utreder og veileder/rådgiver innen kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten (psykiatri og habilitering /rehabilitering) der arbeidsformen er basert på tverrfaglighet og teamutvikling.

Helsecoach: Tone Dinesen, Cand. san.

Tone arbeider med organisasjonsutvikling, lederutviklingsprogrammer og utdannelser. Hun har kompetanse og erfaring i problemstillinger som omhandler stress, traumer, utbrenhet, angst og panikkangst.

Hun tar i mot personer for personlig utvikling/coaching og har oppdrag innen konflikthåndtering, undervisning og utdanningsprosesser i oftenlig sektor og i næringslivet.

Elisabeth har Master i filosofi fra Universitetet i Tromsø hvor hun spesialiserte seg i "Indigenious studies". Videre har hun Bachlor i psykologi fra Universitetet i Tromsø med fordypning i helsepsykologi og menneskers individuelle forskjeller. Hun er også sertifisert psykoterapeut innen Thought Field TherapyTM (TFT) i Callahan Techniques.

Elisabeth er også opptatt av å realisere de ressursene som ligger i et hvert menneske med et positivt fokus. Det betyr at det mentale fokuset er rettet mer mot løsninger enn å behandle problemet. Med innovative strategier og metoder forholder hun seg direkte til de visuelle, auditive og kinestetiseke informasjons- og lagringsenhetene i hjernen. Hun bidrar dermed med innovative strategier for personlig vekst. Hun tar i mot personer for personlig utvikling /coaching, holder utdanninger og foredrag.

Helsecoach: Elisabeth Berg, Master of Philosophy

Vi tilretttelgger også tjenster hos kiropraktor, fysioterapeuter, naprapater, osteopater og for vacuumterapi.