Scandianavin School of Human Communication

Utdannelse i kommunikasjon basert på forskningen Nevro Lingvistisk programmering (NLP)

Studiestart i Harstad 22. september 2023 Samlingsbaserte moduler fra fredager tom tirsdag. Utdannelsen avsluttes med eksamen og sertifisering.

Du kan velge antall moduler du ønsker å utdanne deg i:


Basic level 4 moduler à 50 timer.

Intermediate level 2 moduler à 50 timer.

Advanced Level 4 moduler à 50 timer. Meta nivå.


I tillegg kan du ta to tilleggsmoduler á 5 dager

Anatomi.

Ernæring.

En praktisk utdannelse underbygget med teori og forskning, der du lærer å praktisere komunikasjon i menneskelige kontekster.

Ønsker du kompetanse i problemløsende kommunikasjon, coacing, terapi, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling - da er dette en utdannelse som passer for deg!

Utdanningen er tverrvitenskapelig og fundamentert på komparativ forskning og inneholder:  

Gregory Bateson intensjon om tverrfagliggjøring og Paul Watzlawick intensjon om løsningsorientert kommunikasjon fullendes utdannelsen i kommunikasjon gjennom forskningen Nevro Lingvistisk programmering (NLP). Du lærer NLP hypnoterapi, relasjonsanalyse, neurobiologi, det endokrine system og vi hvordan hjerne og kropp henger sammen og påvirker tanker og atferd.


Ønsker du kompetanse i problemløsende kommunikasjon, coacing, terapi, konflikthåndtering, organisasjonsutvikling - da er dette en utdannelse som passer for deg!


Brosjyre: Utdannelse NLP 2023