SSHC AS

Scandinavian School of Human Communication AS

(placeholder)
(placeholder)

Nevro Motorisk Programmering (NMP)

Helse programmer

Ernæring basert på LCHF

Klinikkopphold

Terapi

Tester:

Matsensivitet/intoleranser

Mikrobiom

Cellestoffskiftet og miljøgifter

Nevro Lingvistisk Programmering (NLP)

Coaching

Kurs

Utdannelser

Ditt liv er enklere med SSHC