Klinikkopphold - ta kontakt for tilbud og avklare rehabiliteringsmål!

Rehabiliteringen har en komplementær komparativ tilnærming til helse, kunnskapsutvikling for å forebygge sykdom og bidra til tilfriskning. Rehabiliteringsoppholdet tar utgangspunkt i individuelle ønsker og behov, tidligere utredninger og diagnoser for å kvalitetssikre rehabiliteringsprosessen.

Scandianavin School of Human Communication

Klinikk SSHC har kompetanse i Tenkning, - Ernæring - Fysiologi og tilbyr i våre rehabiliteringsprogram.

Klinikk SSHC følger en rehabiliteringsprosess med rehabiliteringsfaser som tilpasses den enkelte:

Tone Dinesen  tar blodprøver som tester på matintoleranser / immunologiske responser (IgA, IgG, IgG4), stoffskiftet på cellenivå med

urinprøver og mikrobiomet (tarmhelse) i samarbeid med EuBioTek (eubiotek.no).


Tone Dinesen vil være din personlige koordinerende terapeut og er også er også en av terapeutene tilknyttet EuBioTek AS der hun tar blodprøver, urinprøver på cellestoffskiftet og miljøgifter og hun tester også på mikro- biomet. Etter anamnese og prøvesvar utarbeides det et rehabiliterings- program som er individuelt tilpasset.