SSHC AS

Din helse vår kompetanse:

Tone Dinesen har Hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo, der hun spesialiserte seg på forskningsmetoden "problemløsende kommunikasjon i små grupper". "Interaction Process Analysis, A Method for Study of Small Groups,” Robert. F. Bales (1950). Etter denne eksamen har hun fått tildelt graden candidata sannitatis (cand.san). Hun har studert kommunikasjon i organisajoner og avlagt eksamen innenfor dette emnet. Videre er hun serttifisert i Basic og Advanced Level i den tverrfaglige Metadisiplinen Kommunikologi based on the research - approach of Nevro Linguistic Programming.

Hun har erfaring som leder, utreder og veileder/rådgiver innen kommunal helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten (psykiatri og habilitering /rehabilitering) der arbeidsformen er basert på tverrfaglighet og teamutvikling.

Helsecoach: Tone Dinesen, Cand. san.