I sammarbeid med EuBioTek    

Cellestoffskifte og miljøgift test - en urintest som måler organiske syrer og metabolitter:    

Når vi tester organiske syrer kan vi se stoffskiftet på cellenivå og hvor godt de fungerer. Unormale verdier er funksjonelle markjører for vitaminmangel, dysbiose, gifteksponering og nevroendokrin aktivitet.

Hvorfor teste organiske syrer?

Svaret kan avdekke grunnlaget for ernæringsterapi ovenfor mange sykdomstilstander, for eksempel humør / oppførsel utfordringer, kronisk tretthet, fibromyalgi, depresjon og metabolske forgiftninger.    

Hva er en organisk syre?

En organisk syre kalles også carboxyl syre, dvs. en syrebinding som består av en carbonyl gruppe av et carbonatom, to oksygen atomer og et hydrogenatom. Vanlige eksempler på carboxylsyre finner vi i eddik (acetic acid = eddik syre) og sitrusfrukter (sitronsyre). Eksempler på organiske syrer som vi finner i kroppen, er delvis nedbrutte stoffer fra nedbrytning av fett, karbohydrater og proteiner.

Ideelt sett blir disse delvis nedbrutte stoffene, utnyttet fullt ut gjennom sentrale energistrømmer i mitokondriene, for dannelse av cellulær energi, ATP, til biosyntetiske reaksjoner. Disse strømmene i cellene katalyseres av enzymer som krever vitaminer eller mineraler som kofaktorer. Derfor vil et unormalt nivå av hver enkelt organisk syre i urinen indikere en funksjonell mangel på næringsstoffet som er nødvendig for nøkkelenzymet, til dannelsen av den spesifikke organiske syren.


Andre organiske syrer man kan finne i en urinprøve, inkluderer intermediære metabolitter fra katekolamin metabolismen, og bi-produkter fra unormal bakteriell metabolisme i mage/tarm. Sammen kan disse markørene gi verdifull informasjon om den cellulære helsestatus. For eksempel vil sistnevnte være viktig klinisk for alle klienter der man mistenker gastrointestinal dysbiose.


Noen av faktorene som kan danne grunnlag for en slik tilstand er: tidligere bruk av antibiotika og andre medisiner, dårlige livsstils- og spisevaner, redusert fordøyelse, eller en underliggende sykdom som cøliaki og Chrons sykdom. Unormal overvekst av uheldige mikroorganismer dekker et bredt spekter av symptomer, p.g.a. frigjøringen av deres metabolske bi-produkter eller gifter over i blodbanen. Økte urinsyreverdier fra disse organismene indikerer behovet for å behandle en underliggende dysbiose, når man tar med andre tegn og symptomer i betraktningen.US BioTek™s Cellestoffskifte Profil Test analyserer 40 analytter som er involvert i cellulære nøkkleloppgaver, inkludert energiproduksjon i mitokondriene (glykolyse, citronsyresyklus, fettsyreoksidasjon, ketondannelse), nevrotransmitter metabolisme, markører for vitaminmangel, og markører for avgiftning og dysbiose.Scandianavin School of Human Communication